TV TRWAM i Radio Maryja

NIE ODDAMY WAM TELEWIZJI TRWAM!


Przebojowa piosenka i hasło wszystkich Marszów! - posłuchaj Kapela znad Baryczy była jednym z najważniejszych motorów w walce o multiplet i obronie TV TRWAM i wolnych mediów braliśmy czynny udział w organizowaniu pięciu marszów i w oprawie muzycznej 35 Marszów i ośmiu protestów i manifestacji, zebraliśmy także wiele podpisów pod protestami do KRRiT oraz wydaliśmy kilka tysięcy ulotek i plakatów w obronie TV TRWAM przy współpracy z Kołami Przyjaciół Radia Maryja i Klubami Gazety Polskiej. Mielismy wiele zaproszeń na Marsze w innych miejscowościach ale ze względu na terminy koncertowe oraz duże odległości między miejscowościami organizatorów w tym samym dniu nie mogliśmy w wielu miejscach uczestniczyć!opis 1 obrazka 

Marsz 5 czerwca

Choć pogoda niezbyt dopisała, uczestnicy Marszu po modlitwie różańcowej i za Ojczyznę (poprowadzonych przez ks. mgra Jacka Kuczmiera) w skupieniu wysłuchali przemówień posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości: pp. Barbary Bubuli, Mieczysława Gila, Bogdana Pęka, Ryszarda Terleckiego i Andrzeja Dudy. Ich wystąpienia przeplatane były patriotycznymi pieśniami barda Gazety Polskiej p. Pawła Piekarczyka i wspaniałej Kapeli znad Baryczy pod przewodem p. Bogusława Cebulskiego.

OŚWIADCZENIE
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 28 lutego 2012 r.


Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca w przygotowywanym multipleksie cyfrowym

>

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Odolanów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2003 Nr 12, poz. 220) Rada Gminy i Miasta Odolanów oświadcza, co następuje : Rada Gminy i Miasta Odolanów dołączając się do głosu innych samorządów, organizacji, instytucji i środowisk w Polsce, stanowczo sprzeciwia się decyzji o nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca w przygotowywanym multipleksie cyfrowym, co uprawniałoby do nadawania programów w technologii cyfrowej. Solidaryzujemy się tym samym ze stanowiskiem Episkopatu Polskiego głoszącym, że odmowa przyznania TV Trwam miejsca w multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Nieprzyznanie miejsca w multipleksie uważamy za przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców katolickich. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli. Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa i dyskryminuje katolików. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików. Godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych i samotnych, dla których TV Trwam stanowi jedyny środek informacji. Stanowczo żądamy sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów. TV Trwam istnieje dzięki determinacji polskich katolików, jest przez nich finansowana i to oni powinni decydować o tym, jaką telewizję chcą popierać i oglądać. Na terenie Gminy i Miasta Odolanów zebrano ok. 2000 podpisów mieszkańców w proteście przeciwko decyzji KRRiT i podpisywane są kolejne protesty! Mówimy STOP wykluczeniu katolickiej większości Narodu! Rada Gminy i Miasta Odolanów solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami, zwraca się do KRRiT o uszanowanie praw widzów TV TRWAM! Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do przekazania oświadczenia  Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. 

Rozmowa Ojca Dyrektora dr T.Rydzyka z Bogusławem

Zdjęcia i plakaty z marszów

Odolanów Marsz w obronie TV TRWAM protest w Kaliszu TV TRWAM plakat warszawa warszawa_obudz poznan Wrocław Wrocław Nowy Sącz Nowy Sącz Toruń Toruń Toruń Piotrków Piotrków Piotrków Gniezno Gniezno Gniezno Gniezno czestochowa czestochowa czestochowa czestochowa czestochowa KAlisz Wa-wa Wa-wa Wa-wa Wa-wa Wa-wa Wa-wa Poznan Poznan Poznan
 
opis 1 obrazka